Wihurin rahastolta 450 000 euroa Taideyliopiston musiikkikoulutuksen kansainvälistymiseen

Kuvalähde: Taideyliopisto

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on lahjoittanut Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansainväliselle vierailijaohjelmalle 450 000 euroa. Summalla kutsutaan Suomeen vuosina 2019–2022 kansainvälisesti merkittäviä musiikin alan taiteilijoita, jotka työskentelevät yhdessä Taideyliopiston opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa periodimuotoisesti. Lopputulokset ovat yleisön kuultavissa avoimissa konserteissa.

”Musiikki on ollut yksi Jenny ja Antti Wihurin rahaston pitkäaikaisimmista ja suurimmista tukikohteista. Sibelius Summer Academy -vierailijaohjelman avulla suomalainen musiikki jatkaa kansainvälistymistään ja kohoaa yhä korkeatasoisemmaksi. Yliopistojen perusbudjetit ovat nykyisin varsin niukkoja. Säätiöt voivat rahoituksellaan tarjota lisää joustavuutta ja täten kannustaa kokeilemaan uusia avauksia”, kommentoi tiedotteessa Wihurin rahastojen asiamies Arto Mäenmaa.

Viime kesäkuussa vierailijaohjelma sai myös Jane ja Aatos Erkon säätiöltä yli miljoonan euron lahjoituksen.