TAMK lopettaa säveltäjien ja muusikkojen koulutuksen

Keväällä 2018 Tampereen ammattikorkeakoulu ottaa uusia opiskelijoita enää vain musiikkipedagogiikan ja musiikkiteatterin koulutusohjelmiin.

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK lopettaa muusikkojen ja säveltäjien koulutuksen. Näin ollen esittävän säveltaiteen ja sävellyksen opintoihin ei oteta enää uusia opiskelijoita keväästä 2018 lähtien.

Musiikin koulutuspaikkojen määrä pysyy ennallaan 40:ssä paikassa, mutta ne suunnataan uudelleen jäljelle jääviin koulutusaloihin. Musiikkipedagogin koulutusohjelmaan otetaan ensi keväänä 32 opiskelijaa ja musiikkiteatterin koulutusohjelmaan kahdeksan. Sävellys- ja muusikonopintoja parhaillaan suorittavat opiskelijat saavat käydä opintonsa suunnitellusti loppuun.

13. marraskuuta julkaistu Aamulehti kertoo opetuksen keskittämisen syynä olevan TAMK:ilta edellytetyt rahalliset säästöt. Musiikkipedagogeilla ja musiikkiteatterin osaajilla nähdään myös olevan parhaat mahdollisuudet työllistyä.

”Tämä volyymi turvaa TAMK:in musiikkikoulutuksen jatkon tässä hankalassa tilanteessa”, kertoo TAMK:in musiikin koulutuspäällikkö Timo Salo Aamulehden haastattelussa.

”Sitä paitsi säveltäminen voidaan jatkossa kytkeä musiikin teorian opettajien koulutukseen pääaineena”, Salo jatkaa.

TAMK on poistanut opetuksestaan jo aiemmin musiikkiteknologian ja kirkkomusiikin linjat. TAMK:in sävellyksen lehtori Hannu Pohjannoro kommentoi Suomen Säveltäjät ry:n uutisessa musiikillisen monialaisuuden olleen TAMK:in vahvuus, mikä on näkynyt myös hakijamäärissä.

”Esittävän säveltaiteen ja sävellyksen opintopolkujen lakkautuspäätös vähentää merkittävästi tätä monialaisuutta. Se on tehnyt myös mahdolliseksi vuorovaikutuksen sekä koulutuksen sisällä että sen ulkopuolella. Nyt tehty päätös kaventaa myös tämän vuorovaikutuksen kautta saavutettavien muusikon työelämätaitojen kirjoa tulevilla opiskelijoilla.”

”Lisäksi päätökset vaarantavat sen positiivisen vaikutuksen, joka esimerkiksi sävellyskoulutuksella on ollut tamperelaiseen ja laajemminkin suomalaiseen kulttuurielämään. Juuri nyt, kun yleisiä talouden elpymisen merkkejä alkaa olla nähtävissä, tämänkaltaiset leikkauspäätökset ovat mahdollisimman huono signaali esimerkiksi ns. uuden luovan talouden toimijoiden suuntaan.”

Suomen Säveltäjät ry:n hallitus kertoo puolestaan olevansa tyrmistynyt päätöksestä.

”Mikään retorinen kikkailu ei muuta sitä tosiasiaa, että Tampereen ammattikorkeakoulun korkeakouluneuvosto on lyhytnäköisellä päätöksellään lakkauttanut säveltäjäkoulutuksen Tampereella. Nyt tehty arvovalinta romuttaa osaltaan Suomen säveltaiteen monimuotoista ja menestyksekästä tulevaisuutta”, kommentoi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Antti Auvinen.