Taideyliopisto aloittaa yt-neuvottelut

© Taideyliopisto

Neuvottelut koskevat yliopiston hallintoa ja palveluita tuottavaa henkilöstöä.

Taideyliopisto aloittaa yt-neuvottelut. Syynä on vuoden 2020 loppuun mennessä yliopistolle muodostuva 4,5 miljoonan rahoitusvaje. Vaje syntyy, koska yliopiston perusrahoitus vähenee samalla kun kulut kasvavat.

Yt-neuvotteluilla tavoitellaan 1,8 miljoonan euron säästöjä hallintoa ja palveluita selkeyttämällä. Tavoitteena on uudelleenorganisoida ja tehostaa palvelutoimintaa hyödyntämällä Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian yhdistymisen tuottamaan synergiaa sekä poistamalla päällekkäisyyksiä.

Neuvottelut koskevat yliopiston hallintoa ja palveluja tuottavaa muuta henkilöstöä eli noin 340 henkilöä. Neuvottelut eivät koske opettajia, tuntiopettajia ja tutkimushenkilöstöä. Alustavien arvioiden mukaan irtisanomisia on enintään 30.

Loput 2,7 miljoonan euron säästöt järjestetään karsimalla kuluja, lisäämällä ulkopuolista rahoitusta ja hyödyntämällä sijoitustoiminnan tuottoja. Säästösuunnitelmaan kuuluu myös strateginen henkilöstösuunnittelu ja toiminnan keskittäminen vuoteen 2020 mennessä.