Musiikkikasvatus päättyy Oulussa?

Oulu yliopisto, musiikkikasvatus, Linnanmaa
Oulun yliopistossa musiikkikasvatusta opiskellaan nykyään Linnanmaan yliopistorakennuksessa.

Musiikkikasvatuksen pääaine on Oulun yliopistossa lakkautusuhan alla. Neuvotteluja asiasta käydään yhä, mutta lakkauttaminen tarkoittaisi, ettei uusia pääaineopiskelijoita valittaisi enää musiikkikasvatukseen keväällä 2017. Yliopiston hallitus tekee päätöksen lakkauttamisen edistämisestä 15. kesäkuuta.

Ehdotus tuli yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille täytenä yllätyksenä sekä nopealla aikataululla. Oulun musiikkikasvatuksen koulutusvastaava, professori Juha Ojalan mukaan mikään ei viitannut siihen, että koulutus olisi päättymässä kokonaan.

Saimme viime viikon lopulla kokouskutsun ja kokouksessa 7.6. yliopiston koulutusrehtori ilmoitti, että hän tulee 15.6. esittämään yliopiston hallitukselle musiikkikasvatuksen pääaineesta luopumista.”

Hallituksen tuleva päätös ei olisi silti vielä lopullinen, vaan esitys, joka viedään Opetus-ja kulttuuriministeriölle.

Ymmärsin, että siinä vaiheessa ministeriön ja eri yliopistojen kanssa käydään läpi rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet strategiarahoituksen saamiseksi”, Ojala täsmentää.

Jos musiikkikasvatus pääaineena lakkautettaisiin, niin se voisi yliopiston suunnitelman mukaan yhä jatkua luokanopettajakoulutuksen sivuaineena. Ojala näkee tässä kuitenkin kaksi laajaa ongelmaa.

Tietenkin se, ettei siitä saa täyttä musiikinopettajan kelpoisuutta. Ehkä vielä isompi ongelma on, että opiskelijoiden rekrytointipohja muuttuisi ratkaisevasti. Valinnat tapahtuisivat vain yliopistossa olevista luokanopettajaopiskelijoista eli muutamista kymmenistä ihmisistä sen sijaan, että kaikilla olisi mahdollisuudet hakea suoraan pääaineeseen.”

Pääaineen lakkauttaminen ei myös kenties tarkoittaisi irtisanomisia, mutta oppiaineen määräaikaisia toimia ei enää jatkettaisi.

Eli työt loppuisivat, vaikkei niinkään irtisanomisten kautta. Sivuaineen mahdollisuus jättäisi jonkun verran työpanosta, mutta pienentyneeseen henkilökuntaan kuuluva saisi olla aika mestari opettamaan kaikkia tarvittavia aineita, niiden valikoima per henkilö tulisi aika haastavaksi. Työnkuva on jo nyt laaja-alainen, mutta sitten se olisi vielä suurempi.”

Musiikkikasvatusta voi tällä hetkellä opiskella Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Opiskelijoiden aloituspaikkoja Oulussa on 20 ja Jyväskylässä 18, joista kolme siirtohakupaikkoja. Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan valittiin tänä kesänä 30 musiikkikasvatuksen opiskelijaa, joista neljä maisterinopintoihin ja yksi musiikkikasvatuksen ruotsinkieliseen koulutukseen.

Musiikkikasvatus ei ole ainoa musiikin oppiaine, joka on viime aikoina kärsinyt tiedeyliopistoihin kohdistuneista leikkauksista. Kesäkuun lehdessä Rondo raportoi musiikkitieteen tapahtumista avoimesti luettavassa jutussaan Minne menet, musiikkitiede. Musiikkikasvatuksen tilanteesta Oulussa uutisoi ensimmäisenä Kaleva.