Lahden konservatorion nuotistosta löytyi Sibeliuksen Autrefois’n varhaiskäsikirjoitus

Jean Sibelius viidennen sinfonian (1915) aikoihin.

Lahden konservatorion kirjaston museonuotistosta on löytynyt hiljattain Jean Sibeliuksen tekemä varhaiskäsikirjoitus orkesteriteoksesta Autrefois op. 96b. Konservatorio toimi ennen sotia Viipurin musiikkiopistona, ja käsikirjoitus on osa tätä Viipurin-aikaista nuotistoa. Konservatorion mukaan löydös saattaa viitata esimerkiksi siihen, että partituuri on kulkenut säveltäjän mukana Viipuriin vuonna 1923 Sibeliuksen vieraillessa kaupungissa johtamassa Viipurin Musiikkiopiston orkesteria.

Partituuri oli löytynyt konservatoriolta jo vuonna 2014, mutta tällöin sen ei ollut huomattu olevan Sibeliuksen omakätinen käsikirjoitus, eikä siihen ollut kiinnitetty tarkempaa huomiota. Sibelius-tutkija ja Sibeliuksen koottujen teosten kriittisen laitoksen päätoimittaja Timo Virtanen on konservatorion mukaan tutustunut käsikirjoitukseen ja toteaa sen olevan “erittäin kiinnostava ja merkittävä löytö”. Sadatta toimintavuottaan juhliva oppilaitos suunnittelee juhlalukuvuotensa kunniaksi esittävänsä pienelle orkesterille ja kahdelle naisäänelle sävelletyn Autrefois’n ensi keväänä.