Karelia-AMK lopettaa musiikin koulutuksen

Karelia-ammattikorkeakoulu luopuu musiikista osana koulutusohjelmiensa uudelleenprofilointia. Koulutus- ja tutkintomäärät ovat olleet selvästi alueen työvoimatarvetta suurempia, oppilaitoksesta kerrotaan. Joensuussa on voinut opiskella tähän asti musiikkipedagogin AMK-tutkinnon yhtenä yhdeksästä joko musiikkipedagogin tai muusikon koulutuksen tarjoajasta Suomessa. Tähän lukuun on laskettu mukaan uudesta koulutuksesta vuoden 2012 jälkeen luopunut Lahden ammattikorkeakoulu.

Jatkossa musiikkialaa tarjoavat Metropolia (Helsinki), Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Savonia (Kuopio) ja Centria (Kokkola-Pietarsaari). Aloituspaikkamäärältään Karelia-ammattikorkeakoulun musiikin koulutus on ollut pienimpien joukossa. Koulutuksessa nyt opiskelevat opiskelijat voivat suorittaa opintonsa loppuun normaalisti.