Jyväskylän yliopiston tuore väitöskirja: Musiikin kuuntelusta apua yksinäisyyteen – tutuilla kappaleilla tyydytetään sosiaalisia tarpeita

Diplomipsykologi Katharina Schäferin väitöskirjan tarkastustilaisuus pidetään Jyväskylän yliopistossa lauantaina 9. marraskuuta. © K-S Foto

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu romaanien lukemisen ja television katselun mahdollisesti toimivan suojana yksinäisyyden tunteita vastaan. Diplomipsykologi Katharina Schäfer tarkastelee tuoreessa Jyväskylän yliopistossa tehdyssä väitöstutkimuksessaan, voiko musiikin kuuntelu tarjota vastaavanlaista apua. Väitöstilaisuus on lauantaina 9. marraskuuta.

Tutkimuksen Connecting sounds: Private music listening as symbolic social behaviour (suom. Yhdistävät sävelet: Yksityinen musiikinkuuntelu symbolisena sosiaalisena käyttäytymisenä) tulokset kertovat, että musiikkia käytetään aktiivisesti yksinäisyyden tunteiden lievittämiseen muiden medioiden ohella. Tutkimus paljastaa tuttujen kappaleiden kuuntelun voivan lievittää yksinäisyyden tunnetta ainakin väliaikaisesti. Musiikin kuuntelu voidaan näin ollen käsittää symbolisena sosiaalisen käyttäytymisen muotona, mikä tarkoittaa yksilöiden toimintoja, joiden kautta he solmivat mielessään yhteyksiä muihin ihmisiin.

Internetissä toteutetun kyselytutkimuksen mukaan ihmiset näyttäisivät mielessään samaistuvan musiikin esittäjiin. Tämä niin kutsuttu empaattinen samaistuminen tapahtuu musiikin ja laulutekstien kautta, jotka resonoivat kuulijan omien kokemusten kanssa. Schäferin mukaan melodioiden tuttuus voi myös aktivoida muistoja merkityksellisistä suhteista ja herättää nostalgisia tunteita. Tutkimus antaakin osviittaa siitä, että musiikki on nostalgian tunteiden herättäjänä varsin tehokas väline.

On todennäköistä, että musiikin kuuntelu on hyödyllisintä silloin kun sitä käytetään suoran sosiaalisen vuorovaikutuksen jatkeena. “Kuten ei muitakaan symbolisen sosiaalisen käyttäytymisen muotoja, musiikin kuuntelua ei tulisi käyttää suoran sosiaalisen vuorovaikutuksen pitkäaikaisena korvikkeena”, Schäfer kuitenkin muistuttaa.

Väitöskirja on julkaistu JYU Dissertations -verkkojulkaisusarjassa ja luettavissa JYX-julkaisuarkistossa.

Schäfer on työskennellyt professori Stefan Koelschin johdolla kognitiotieteen ja aivotutkimuksen tutkimuskeskus Max Planck -instituutissa Leipzigissä, professori Mari Tervaniemen johdolla aivo- ja musiikintutkimuksen tutkimusryhmässä Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä sekä professori Tuomas Eerolan johtamassa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Jyväskylän yliopiston monitieteisen musiikkitutkimuksen keskuksessa.

Schäferin musiikkitieteen väitöskirjan tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 9.11. klo 12 Jyväskylän Seminaarinmäellä Vanhassa juhlasalissa. Tilaisuus myös striimataan ja sitä on mahdollista seurata Internetissä täällä. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.