Floora-hanke on Vuoden 2017 Taidekasvatusteko

© Miki Yoshihito

Hanke rahoittaa vähävaraisten perheiden lasten musiikkiopintoja.

Vuoden 2017 Taidekasvatusteoksi on valittu Floora-hanke. Hanke rahoittaa kolmen vuoden musiikkiopinnot sadalle lapselle, jotka jäisivät muuten niiden ulkopuolelle taloudellisista tai sosiaalisista syistä. Malli kehittää uusia yhteistyömuotoja kulttuuritoimen ja sosiaalitoimen välille, ja pyrkii avaamaan pysyviä, rikastuttavia yhteistyömalleja toimijoiden välille.

Hankkeen takana ovat Päivi Rechardt, Kristina Heikel, Hanna Backer Johnsen ja Hanna Kamensky Amabile – lasten ja nuorten taideyhdistys ry:stä. Työryhmän mukaan hanke ”lähti halusta jakaa kaikille yhteiskunnan aikaansaamaa hyvää – myös niille lapsille ja nuorille, joiden on muutoin vaikea päästä pitkäjänteisen ja laadukkaan taideharrastuksen piiriin”.

”Musiikin ja muiden taidelajien hyväätekevä vaikutus on tunnettu ja tunnustettu, lastemme ja nuortemme osaamisen ilo ja ylpeys ja yhteisöön kuulumisen tunne ovat perustavia tulevaisuuden rakennuspalikoita.”

Floora tähtää tasa-arvoon

Vuoden Taidekasvatusteon valitsi Opetushallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Heinonen, joka kehui Floora-hanketta hienoksi esimerkiksi siitä, miten musiikin avulla voi tähdätä lasten ja nuorten tasa-arvoon.

”Viime vuosien maahanmuutto on suurimpia suomalaisen yhteiskunnan muutostekijöitä, ja Floora-hankkeessa on löydetty yhteistä kieltä ja eheyttä vahvistava, skaalattava toimintamalli. Hallinnon raja-aidat on ylitetty, kun lasten ja nuorten tarpeet on pantu keskiöön.”

Hankkeessa tehdään ammatillista yhteistyötä musiikkioppilaitosten, sosiaalitoimen, sosiaalialan järjestöjen ja koulujen oppilashuollon kanssa. Sosiaali- ja koulutoimen ammattilaiset vastaavat mukaan otettavien lasten valinnasta; lähtökohtana on lapsen oma into ja kiinnostus musiikkiharrastusta kohtaan. Lapset saavat harjoittelua varten käyttöönsä myös omat instrumentit. Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Kirkkonummella.

Tarkennus lisätty 8.12.: Hanke toimii pääkaupunkiseudulla, Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissä, Pietarsaaressa ja Kirkkonummella.