Koulujen musiikinopetus elvytyksessä

Musiikkitunti käynnissä Kaisaniemen ala-asteella. Kuva: Marja-Leena Juntunen

Musiikkia opetetaan peruskoulussa yhä vähemmän ja heikommalla kompetenssilla. Luokanopettajakoulutuksen musiikinopetuksesta säästetään jatkuvasti. Oppilaiden osaamisessa on suuria aukkoja. Mikä neuvoksi?

Musiikkikasvatuksen professori (vt.) Marja-Leena Juntusella on tehtävä. Tutkimusten mukaan Suomen peruskoulujen musiikinopetus vähenee ja laatu huononee. Musiikkitunnit on pelastettava, eikä Sibelius-Akatemiassa opettava Juntunen ole ainoa joka sitä vaatii.

Musiikkia opetetaan peruskoulussa vähemmän kuin koulun muita taito- ja taideaineita. Useissa kouluissa sitä ei tarjota valinnaisena aineena ollenkaan”, Juntunen kertoo.

Taideyliopiston ArtsEqual-hanke selvittää, kuinka taide voi julkisena palveluna lisätä yhteiskunnassa tasa-arvoa ja hyvinvointia. Juntunen teki hankkeeseen tutkijana toimenpidesuosituksen, jossa ehdotetaan peruskoulujen rehtoreille erilaisia toimenpiteitä musiikinopetuksen aseman parantamiseen. Suositus lähetettiin kouluihin, ja se sai heti opettajat liikkeelle.

Jos matematiikassa tai kielissä olisi vastaava tilanne, niin siitä nousisi valtava haloo.”

Luokanopettajat lähettivät sellaisia viestejä, että he kokevat musiikin hyvin raskaaksi aineeksi opettaa, koska heillä itsellään ei ole musiikillisia taitoja riittävästi. Ryhmät ovat isoja ja resurssointikaan ei ole ihan kohdallaan, mm. soittimia on käytössä liian vähän.”

Myös jotkut rehtoreista ovat huolissaan siitä, että musiikin opetuksen taso alakoulussa on ollut jo vuosia laskussa. Tietysti on myös kouluja, joissa asiat ovat musiikinopetuksen osalta hyvin.”

Tutkimusten mukaan luokanopettajat eivät koe taitojensa riittävän musiikinopetukseen, he opettavat ainetta usein vastentahtoisesti, eivätkä hahmota ammatti-identiteettiään musiikinopettajina. Yhteydenotoissa jotkut luokanopettajat lisäksi kertoivat, että he eivät hallitse viidennen ja kuudennen luokan musiikin osaamistavoitteiden määrittämiä sisältöjä. Opettajat eivät siis itse aina osaa opettaa niitä asioita, joita osaamistavoitteet oppilailta edellyttävät.

Jos matematiikassa tai kielissä olisi vastaava tilanne, niin siitä nousisi valtava haloo. Mutta musiikissa ongelmaa ei nähdä niin tärkeänä. Siihen ei yleisesti puututa.”

Yläkoulussa musiikin opetuksesta tulisi vastata aineenopettaja. Toimenpidesuosituksesta käy kuitenkin ilmi, että yli kolmasosa yläkouluissa musiikkia opettavista opettajista on muodollisesti epäkelpoisia tehtäväänsä.

Musiikin vähäinen tuntimäärä ei usein riitä opettajan päätoimeen. Silloin musiikki annetaan helposti toisen aineen opettajan tai luokanopettajan opetettavaksi tai asia hoidetaan jollakin muulla tavalla. Esimerkiksi yhdessä oppimistulosten arviointiin osallistuneessa yläkoulussa musiikinopetuksesta vastasi arkkitehti.” 

Haluatko lukea koko artikkelin? Lisää lukuoikeuksiasi

Oppilaat yhteismusisoimassa Kaisaniemen ala-asteella. Kuva: Marja-Leena Juntunen

Elina Salin