Arvioinnin uudet polut ja sudenkuopat

 

Kurssitutkinnot olivat joskus totista leikkiä. Piirros on Hannu Konttisen.

Arvioinnin uudistamisella on keskeinen osuus musiikkiopistojen uusissa opetussuunnitelmissa. Arviointi vaikuttaa hyvin paljon siihen, millaisena oppilas kokee kehittymisensä. Oppilaitokset päättävät omista menettelyistään suurelta osin itse. Missä mennään, kun vanhanmalliset kurssitutkinnot ovat joka tapauksessa roskakorissa?

 

Oppilasarvioinnin sijaan Opetushallituksessa on päädytty käyttämään käsitettä oppimisen arviointi”, toteaa opetusneuvos Eija Kauppinen.

Arviointi ei siis kohdistu oppilaan persoonaan tai hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa vaan oppilaan oppimisen prosessiin. Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan oppimista, tukea hänen edistymistään opinnoissa ja kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin. Arvioinnin tulisi olla aina oppilasta kannustavaa.

Oppilaan oppimisprosessin tukemisessa painottuu nyt formatiivinen arviointi eli jatkuva palautteen anto, jota pyritään toteuttamaan monipuolisesti. Numeroarvostelusta on luovuttu, mutta sitäkin enemmän musiikkioppilaitosten tulisi satsata sanallisen palautteen kehittämiseen.

Vanhassa tasosuoritusjärjestelmässä painottui summatiivinen arviointi, eli silloin arvioitiin yhtä suoritustilannetta eikä oppimisen prosessia. Saattoi käydä jopa niin, että oppilas ei saanut palautetta oman opettajansa lisäksi muilta opettajilta kuin tasosuoritustilanteissa kerran kahdessa tai kolmessa vuodessa.

Opettajan tehtävänä on avata oppilaalle arvioinnin käsitteitä, niin että oppilas ymmärtää, mitä ollaan tekemässä. Parhaimmillaan arviointi on opettajan ja oppilaan yhteinen prosessi. Vuorovaikutteinen prosessi tukee myös oppilaan itsearviointia. Silloin oppilaan oppimisen taidot kehittyvät ja itsetuntemus syvenee.

Arvioinnin perusyhtälö on aina se, että on asetettu tavoitteet sekä arvioinnin kriteerit, joiden perusteella arvioidaan, kuinka tavoitteet on saavutettu. Vaikka tämä vaikuttaa yksinkertaiselta, ei vanhassa tasosuoritusjärjestelmässä tavoitteita ja arvioinnin kriteereitä ollut juurikaan uloskirjoitettu. Tasosuoritusjärjestelmä on kuitenkin vaikuttanut musiikkioppilaitoksissa hyvin pitkään.

Haluatko lukea koko artikkelin? Lisää lukuoikeuksiasi

 

Tekstissä viitatut lähteet:

  • Heli Kaverinen (2018). Arviointi muutoksen tuulissa: Näkökulmia arviointiin taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa. OAMK.
  • RAPA – KOBE -hanke: http://www.avonia.fi/files/2017-02/ASKELIA%20OPPILAIDEN%20ARVIOINNIN%20UUDISTAMISEEN.compressed.pdf
  • Opetushallitus. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017.