Ainutlaatuinen aineistopankki sävellysopetukseen

opus1.fi

Suomen Säveltäjät ry on julkaissut Opus 1 -nimisen aineistopankin sävellyksen opetukseen niin aloitteleville kuin jo edistyneemmillekin musiikinopetuksen parissa oleville.

 

Kaikille avoimen ja ilmaisen aineistopankin harjoitukset on suunniteltu lähinnä musiikkiopistojen ryhmäopetukseen mutta soveltuvat myös soittotunneille tai koulujen musiikinopetukseen.

Runsaassa 60 tehtävässä harjoitellaan esimerkiksi sovitusta, äänenkuljetusta, melodian sävellystä ja harmoniaa, mutta myös mielikuvitusta laajemmin käyttäviä improvisaatiota, aleatoriikkaa, graafista notaatiota ja minimalismia. Tehtävien lisäksi sivustolta löytyy artikkeleita, joissa säveltäjät, pedagogit ja tutkijat avaavat erilaisia näkökulmia sävellyksen opetukseen.

”Idea kytkeytyy Suomen Säveltäjät ry:n toiseen hankkeeseen Ääneni äärelle, jossa säveltäjät rantautuivat kouluihin ja musiikkiopistoihin. Kun nyt improvisaatio ja säveltäminen on nostettu keskiöön uusissa opetussuunnitelmissa, on oppilaitoksilla ollut ongelmia saada osaavaa opettajakuntaa ja varsinkin soveltuvaa opetusmateriaalia, ja siitä projekti lähti liikkeelle”, kertoo Opus 1 -hankkeen työryhmän jäsen, säveltäjä Markku Klami. Mukaan projektiin liittyi myös musiikinteoria- ja säveltapailupedagogien ammattijärjestö MUTES ry.

Sävellysopetuksen aineistotyhjiö johtuu pääosin siitä, että perinteisesti sävellysopinnot on aloitettu aikaisintaan teini-iässä ja useamman vuoden soittoharrastuksen jälkeen. ”Paikkakunnalla asuva säveltäjä on voinut opettaa yksityistunteina, ja musiikkiopistossa se on korkeintaan ollut sivuaineen asemassa. Moni säveltäjä on saanut ensimmäiset sävellystuntinsa vasta korkeakouluopinnoissa”, kertoo Klami. Maailmaltakaan ei ole löydettävissä suoraa vertailumaata, jonka oppikirjoista voisi inspiroitua. ”Suomen kaltainen musiikinopetuksen verkosto on ylipäätään hyvin harvinainen. Erilaisia kouluopetuksen puolella tapahtuvia sävellysprojekteja on ollut esimerkiksi Isossa-Britanniassa, mutta sielläkin se on ollut lyhytkestoista työpajatyöskentelyä. Voisi sanoa, että Suomessa tehdään nyt pioneerityötä tällä alalla, kun tuodaan tavoitteellisuus ja jatkuvuus tähän mukaan.”

Säveltämistä ja improvisaatiota on useammassa musiikkiopistossa integroitu jo jonkin aikaa musiikin perusteiden opetukseen. Siksi myös Opus 1 -aineistopankin harjoitukset ovat kaikki valikoituneet jo tositilanteissa testattujen, hyväksi koettujen ja paranneltujen harjoitusten joukosta. ”Siksi tehtävissä on aina kuvattu tehtävän eteneminen, tarvittavat valmistelut, pedagoginen tavoite ja konkreettinen tuotos, johon pyritään”, Klami selventää.

Materiaalipankista on tiedotettu kaikkiin musiikkiopistoihin ja konservatorioihin sekä koulutusta seuraaviin medioihin. ”Myös kansainvälistä kiinnostusta on herännyt, sillä vastaavanlaista – ja ilmaista – materiaalipankkia ei tällä hetkellä taida löytyä maailmalta. Sen takia pidämme tärkeänä, että materiaali saadaan käännettyä muille kielille – aluksi ainakin ruotsiksi ja englanniksi”, Klami paljastaa.

Aineistopankki löytyy osoitteesta https://www.opus1.fi .

Santeri Kaipiainen