Taiteilija tutkii, löytää ja kommunikoi

Uusi oboemusiikki ja sen vaatimat soittotekniikat olivat Anna-Kaisa Pippurin tutkimusaiheena. Tässä hän soittaa ja steppaa Riikka Talvitien oboekonsertossa 2015. © MAATIT KYTÖHARJU

 

Sibelius-Akatemia on edelläkävijä taiteellisen tohtorikoulutuksen alalla. Mitä muusikot tutkimuksillaan hakevat ja mitä hyötyä siitä heille on taiteilijana?

 

Nykyisin Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulussa tehdään tohtorintutkintoja kolmella eri linjalla: tutkijakoulutuksessa, soveltajakoulutuksessa sekä taiteilijakoulutuksessa. Tutkijakoulutuksen linjaa voidaan verrata tiedeyliopistoissa tehtävään jatkotutkintoon, sillä tuloksena on muodoltaan ja vaatimustasoltaan samankaltainen väitöskirja. Soveltajakoulutuksessa puolestaan keskeinen piirre on alan käytäntöjen kehittäminen; tutkinnon tekijä tuottaa ja testaa omalle alalleen uusia menetelmiä, sovelluksia ja käytäntöjä.

Taiteellisessa tohtorinkoulutuksessa lähtökohta on luonnollisestikin taiteellinen työskentely, mutta siinä hyödynnettävät menetelmät sekä tieteellisen ja taiteellisen näkökulman yhdistämisen tavat ovat moninaisia. DocMus-tutkijakoulun johtaja, musiikin tohtori ja yliopistonlehtori Päivi Järviö kertoo:

”Taiteilijakoulutuksen tavoitteena on tohtori, joka kykenee taiteellisesti korkeatasoiseen ja näkemykselliseen ilmaisuun sekä käsitteellisesti selkeään tiedontuotantoon. Hänellä on myös valmius rakentavaan vuorovaikutukseen taideyhteisössä, akateemisessa yhteisössä ja muussa yhteiskunnassa. Kehittyminen näkemykselliseksi taiteilijaksi on keskeistä.”

Rondo tapasi neljä muusikkoa, jotka kertovat tutkimushankkeistaan ja niiden tuloksista ja annista.

Haluatko lukea koko artikkelin? Lisää lukuoikeuksiasi

Teksti: Hanna Isolammi