Suomalainen El Sistema

Armeijan soitto-oppilaskoulun ensimmäinen kurssi aloitti opintonsa 1926. Kuvassa vasemmalla istuu armeijan ylikapellimestari, kreikkalaissyntyinen Aleksei Apostol, joka itse oli tuotu Suomeen 11-vuotiaana orpopoikana Turkin sodasta 1871 palanneen Kaartin soittokunnan mukana.

 

Armeija on tarjonnut Suomessa jo vuosisatojen ajan köyhälle pojalle mahdollisuuden muusikon ammattiin. Sen soitto-oppilaskoulujen vaikutus näkyy musiikkikulttuurissa yhä.

 

Sotaväen soittokunnat ja armeijan piirissä annettu soitto-opetus ovat olleet ratkaisevassa asemassa suomalaisen puhallinmusiikin kehittymiselle. Varhaiset sotilasmuusikot ja -kapellimestarit olivat usein ensimmäisiä musiikin ammattilaisia omilla alueillaan, ja esimerkiksi Kaartin soittokunnan – suomen vanhimman ammattiorkesterin – ensimmäinen, vuonna 1820 aloittanut kapellimestari Josef Thaddeus Twarjansky oli pitkään maan ainoa valtion virassa toiminut orkesterinjohtaja – vaikka suuriruhtinaskunnassa toimi toki harvalukuinen joukko orkestereita ja sotilassoittokuntia, joilla oli omat johtajansa.

Armeija koulutti vuosisatoja omat soittajansa oppipoikajärjestelmällä, jossa armeijan leipiin jo nuorina pestatut pojat oppivat soittotaidon ja muut ammattinsa vaatimukset osana palvelustaan kantapään kautta ja saivat valtiolta myös ilmaisen ylöspidon. Pojilta se edellytti muuttoa kotoa jo varhaisella iällä ja sopeutumista karuun sotilaselämään.

Armeijan koulutusjärjestelmää voi hyvällä syyllä – muutettavat muuttaen – verrata venezuelalaiseen El Sistema -ohjelmaan, joka on kotimaassaan tarjonnut sadoille tuhansille vähävaraisille nuorille mahdollisuuden oppia soittamaan klassista musiikkia.

Haluatko lukea koko artikkelin? Lisää lukuoikeuksiasi

Jussi-Pekka Aukia

Soitto-oppilaskurssi vuodelta 1976 Helsingin Taivallahdessa: kurssin 13:sta oppilaasta päätyi yksi Kuopion, Lappeenrannan, Joensuun ja Helsingin kaupunginorkestereihin. Keskellä mittavan solistiuran luonut Kari Kriikku vasemmalla puolellaan Kaartin soittokunnan pitkäaikainen kapellimestari Raine Ampuja. Edessä koulun johtaja Jukka Vuolio sekä koulun vääpeli Raimo Ojala.