On muutakin kuin musiikki!

 

Toinen tekeminen voi olla muusikolle enemmän kuin vain harrastus.

 

Ihmisellä voi olla varsinaisen päätyönsä rinnalla jokin tärkeä harrastus, jolle hän omistaa runsaasti aikaansa ja voimavarojaan ja josta on kehittynyt hänelle elämän yksi keskeinen tekemisen alue. Tällaista ilmiötä on tutkittu ja sille on keksitty nimi: toinen tekeminen (engl. serious leisure).

Toinen tekeminen on oikeastaan enemmän kuin tavallinen harrastus. Pertti Haukola ja Tuire Kuusi ovat artikkelissaan “Työn ja toisen tekemisen keskinäiset vaikutukset” (2015) kuvanneet toista tekemistä seuraavasti:

“Kevyessä muodossaan se sijoittuu lähelle tyypillistä harrastustoimintaa, josta se erottuu usein ajankäyttönsä, intensiteettinsä tai merkityksellisyytensä perusteella. Järeimmässä muodossaan toinen tekeminen voidaan nähdä lähes ammattimaisena toimintana ja osaamisena.”

Musiikki on monelle ihmiselle toinen tekeminen, josta voi tulla miltei yhtä tärkeä osa elämää kuin varsinaisesta leipätyöstä, joillekin jopa tärkeämpi. Toisaalta myös muusikolla voi olla jokin toinen tekeminen, jolla ei välttämättä ole musiikin kanssa mitään tekemistä.

Toinen tekeminen voi olla myös jokin toinen taiteen laji, jolloin se täydentää muusikon taiteellista toimintaa. Ihmisen identiteetissä voi olla monia eri puolia, jotka nousevat esiin ja korostuvat erilaisten tekemisten kautta.

Kun toinen tekeminen on pitkäaikaista ja intensiivistä, sillä voi olla vaikutusta myös varsinaiseen päätyöhön. Vaikutus voi olla hyvinkin suora tai sitten vain välillinen, mutta joka tapauksessa toinen tekeminen muuttaa ihmisen elämänpolkua. Tässä artikkelissa tutustaan neljän musiikkialalla toimivan henkilön toiseen tekemiseen. Miten he ovat löytäneet oman toisen tekemisensä, ja mitä se heille merkitsee?

Haluatko lukea koko artikkelin? Lisää lukuoikeuksiasi

Jyrki Lähteenmäki